Pomiary termowizyjne dla przemysłu

Jako firma zajmująca się usługami ( między innymi świadczymy usługi termowizyjne) w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej m.in. dla zakładów przemysłowych, oferujemy pomiary kamerą termowizyjną.

Wykonując pomiar termowizyjny korzystamy z profesjonalnego urządzenia takie jak kamera na podczerwień. Kamera noktowizyjna daje nam możliwość lokalizowania niepożądanych zjawisk termicznych, na przykład:

  • straty ciepła;
  • brak ciągłości izolacji termicznej;
  • przeciążenia instalacji elektrycznych;
  • zlokalizowanie wadliwych elementów maszyn i urządzeń.

 

Usługi termowizyjne w budownictwie

Pomiar termowizyjny wykonywany jest w celu oceny izolacyjności cieplnej budynku. Może być przeprowadzony zanim dom zostanie oddany do użytku, podczas jego eksploatacji przez mieszkańców a także przed zaplanowaną termomodernizacją. Specjalistom w przeprowadzeniu analizy pomaga kamera termowizyjna, której obraz nazywany jest termogramem.

Pomiary kamerą termowizyjną pozwalają wychwycić wszelkie niedociągnięcia w ociepleniu budynku, stolarce okiennej lub drzwiowej. Dodatkowo możliwe jest zlokalizowanie schowanych w ścianach rur z zimną jak i z ciepłą wodą, ocena stanu ich izolacji, oględziny ocieplenia i szczelności kominów, zbadanie nieprawidłowości w ogrzewaniu podłogowym czy znalezienie zatorów w grzejnikach.  Wszystko to dzięki wykonaniu usługi kamerą termowizyjną.  Jako, iż wiele osób myli te pojęcia ze sobą, należy pamiętać, że badania kamerą na podczerwień czy noktowizyjną nie jest tym samym co usługi kamera termowizyjna.

Pomiary termowizyjne są stosowane by osądzić izolacyjność cieplną obiektu. Badania termowizyjne realizuje się przed zdaniem obiektu do użytku, w trakcie eksploatacji domu oraz przed realizacją termomodernizacji.  Cena badania kamerą termowizyjną jest zależna od wielu czynników.  Usługi kamerą termowizyjną podejmuje się w celu identyfikacji rozmaitych usterek. Przy pomocy kamery termowizyjnej można zlokalizować ukryte w murach rury, sprawdzić kominy, dostrzec wszelkie niedociągnięcia jakie kryje w sobie system grzewczy.  Pomiary termowizyjne można wykonać w każdym obiekcie. Należy pamiętać, że najlepsze i najpewniejsze efekty kontroli termowizyjnej odnotowuje się w okresie grzewczym przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Usługi świadczymy w branży przemysłowej oraz w budownictwie.

Kontakt: energia@ellipsis-group.com.pl

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN