• 21.11.2017

29 grudnia 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków na działanie 1.3.1. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Wsparcie będzie dotyczyć poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Nabór wniosków trwa do końca lutego i dotyczy zakresu związanego z:

  • ociepleniem obiektu,
  • wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
  • modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • wymianą oświetlenia części wspólnych na energooszczędne,
  • przebudową systemów grzewczych,
  • budową/przebudową systemów wentylacji mechanicznej,
  • przebudową systemów chłodzących i budową/przebudową klimatyzacji,
  • instalacją odnawialnych źródeł energii,
  • wprowadzeniem systemów zarządzania energią.

 

Czyt. więcej Usługi/Dotacje i dofinansowania/1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Konkurs II

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN