• 06.11.2017

W dzisiejszym dodatku wydawanym na łamach „Rzeczpospolitej” - „Dobra Firma”, ukazał się artykuł autorstwa Pawła Zounera, na temat audytu energetycznego przedsiębiorstw.

W tekście znajdą Państwo informacje kogo dotyczy obowiązek, kto jest zwolniony z przeprowadzenia audytu, a także jakie kary grożą za niewykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Artykuł opinią wzbogacił również Prezes Ellipsis Energy, Adam Dominiak:  „Wykonanie audytu energetycznego (…) nie stanowi kolejnego zbędnego obowiązku administracyjnego. Wykonany w odpowiednim zakresie technicznym i prawnym (…) jest doskonałą okazją do identyfikacji obszarów znaczącego zużycia energii, (…) przynieść może realne oszczędności (…).”

Więcej do przeczytania w dzisiejszym wydaniu „Dobra firma”, dodatku do „Rzeczpospolitej”. Zachęcamy do lektury.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN