• 14.04.2017

Białe Certyfikaty, inaczej świadectwa efektywności energetycznej, są szansą na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych dla przedsiębiorstw za modernizacje skutkujące wzrostem efektywności energetycznej.

Białe Certyfikaty to świadectwa poświadczające redukcję rocznego zużycia energii w ramach przeprowadzonych w przedsiębiorstwie modernizacji. Stanowią towar handlowy notowany na Towarowej Giełdzie Energii.

O świadectwa efektywności energetycznej może ubiegać się każdy podmiot gospodarczy, a podstawą regulującą białe certyfikaty jest Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Wymogami, które stawia przed podmiotem ustawa, jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej, wskazującego poziom oszczędności energii. Nabór wniosków następuje w trybie ciągłym.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu na przestrzeni lat, Ellipsis Energy plasuje się na pozycji lidera pośród firm ubiegających się o przyznanie białych certyfikatów. W nowym trybie Ellipsis Energy otrzymało już 6 pozytywnych decyzji dla swoich Klientów o uzyskaniu białych certyfikatów. W całej Polsce pozytywnych decyzji wydano 38.

W pierwszym kwartale 2017 roku Ellipsis Energy pozyskało dla swoich Klientów w sumie ponad 969 toe (o wartości rynkowej blisko 1 mln PLN). Na rozpatrzenie czeka także kolejnych kilkadziesiąt złożonych przez nas wniosków.

Przygotowywanie wniosków pod białe certyfikaty jest procesem wymagającym zaangażowania, czasu oraz specjalistycznej wiedzy. Ellipsis Energy oferuje pomoc w identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać białe certyfikaty, wykonanie audytów efektywności energetycznej, a także przeprowadzenie procedury składania kompletnych wniosków do zbliżających się przetargów.

Współpraca z Ellipsis Energy w ramach audytów efektywności energetycznej odbywa się na podstawie umowy „success fee”, czyli wypłacenia wynagrodzenia firmie audytującej tylko w przypadku przyznania Klientowi świadectw efektywności energetycznej.

Białe certyfikaty 2017
O zaświadczenie efektywności energetycznej może się starać podmiot, który ze swoich środków wdrożył albo ma zamiar wdrożyć projekt inwestycyjny ograniczający ilość zużywanej energii elektrycznej. Jeżeli poprzednio udało się nam pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej lub ze środków państwowych to w większej części spraw nie mamy możliwości ponadplanowo zgłosić się po biały certyfikat.

Zapraszamy do współpracy!

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z:

Maja Jankowicz: mj@ellipsis-group.com.pl; tel.: 795 422 031

www.ellipsis-group.com.pl

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN