• 08.02.2017

Ellipsis Energy składa dla nowych klientów wnioski o wydanie świadectw efektywności energetycznej w trybie ciągłym.

W przeciągu pierwszego miesiąca tego roku wnioskowaliśmy o wydanie naszym Klientom 900 Białych Certyfikatów.

W przypadku planowanych modernizacji, wniosek wraz z audytem musi zostać złożony do URE przed formalnym rozpoczęciem realizacji.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsisenergy.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN