• 07.02.2017

Towarowa Giełda Energii poinformowała, że konta w Rejestrze Pochodzenia Świadectw posiada już 3000 firm. Są wśród nich podmioty różnych wielkości- od największych energetycznych spółek, odbiorców przemysłowych, spółdzielni mieszkaniowych po prosumentów. Powodem takiej ilości są rosnące wolumeny świadectw pochodzenia, w tym świadectw efektywności energetycznej (Białych Certyfikatów).
W całej historii Rejestru przehandlowano dotąd świadectwami efektywności energetycznej odpowiadającym 694 tys. toe.

Rejestr Świadectw Pochodzenia TGE działa od października 2005 roku. Od początku swojej działalności związana była ze świadectwami pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i kogeneracji. Z upływem czasu pojawiły się na niej świadectwa efektywności energetycznej. Łączny wolumen świadectw pochodzenia od momentu powstania Rejestru to 355 TWh.

Wraz z kolejnymi nowelizacjami prawnymi (m.in. Ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku) zarówno liczba członków rejestru, jak i wolumen świadectw pochodzenia nieustannie będzie rosnąć.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN