• 22.12.2016

Urząd Regulacji Energetyki opublikował wzory wniosków oraz ogólne zasady ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na oficjalnej stronie urzędu:

http://ure.gov.pl/pl/stanowiska/6833,Informacja-nr-692016.html

Wnioski na wydanie świadectw efektywności energetycznej można zgłaszać do URE od 27 grudnia 2016 roku.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN