• 13.12.2016

W poniedziałek 12 grudnia 2016 roku, ponad dwa miesiące po wejściu w życie Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Dokument ten stanowi zbiór rodzajów przedsięwzięć modernizacyjnych, które mogą ubiegać się o tzw. Białe Certyfikaty, czyli Świadectwa Efektywności Energetycznej. Lista jest dłuższa od tej zawartej w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z 2012 roku i w przeciwieństwie do tamtego dokumentu, nie stanowi zamkniętego katalogu i pozostawia możliwości interpretacji.

 

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN