• 23.11.2016

Jak zdefiniowane są duże przedsiębiorstwa?

Każde przedsiębiorstwo nie będące mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem na mocy ustaleń z Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zobowiązane jest do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Obowiązek dotyczy przedsiębiorstw, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali co najmniej 250 pracowników lub osiągnęły roczny obrót netto o wartości 50 mln euro.

Co powinien zawierać audyt?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to badanie struktury zużycia energii z przedsiębiorstwie, jej rodzajów, nośników oraz ewentualnego zapotrzebowania na moc elektryczną. W ramach audytu należy przebadać zużycie energii związane z procesami lub działalnością przedsiębiorstwa, zużyciem energii w budynkach oraz w transporcie odpowiadające za 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Najważniejszym punktem audytu są rekomendacje poprawy efektywności energetycznej w każdej z opisywanych struktur.

Audyt powinien być zachowany przez przedsiębiorcę do ewentualnego wglądu w celach kontrolnych przez 5 lat.

Jak zrealizować obowiązek?

Aby zrealizować obowiązek, przedsiębiorstwo musi wykonać audyt energetyczny, a następnie poinformować w formie zawiadomienia Urząd Regulacji Energetyki. Dodatkowo należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z audytu.

Oficjalną informację Prezesa URE w sprawie realizacji obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa znaleźć można pod tym adresem (https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6692,Informacja-nr-462016.html ).

20 maja 2016 roku Sejm RP zatwierdził ustawę o efektywności energetycznej. Podstawowa jej wytyczna to obowiązkowy audyt energetyczny, a zobligowane nią zostaną średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa. Rząd tłumaczy, iż rozporządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej, w przeciwnym razie będziemy narażeni na rozmaite kary unijne.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsis-group.com.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN