• 21.09.2016

W dniu 21 września 2016 roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił ostatni przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty 2016).

Oznacza to, że ostateczny i nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w piątek 21 października 2016 roku. To ostatnia szansa dla przedsiębiorstw aby odzyskać część nakładów inwestycyjnych poniesionych na modernizacje zwiększające efektywność energetyczną wykonane po 1 stycznia 2011 roku.

W ostatnim przetargu odbiorcy końcowi będą mogli się ubiegać o 1 182 364,8 toe, co oznacza, że pula świadectw będzie mniejsza niż w poprzednim przetargu (stanowi ok. 75% ubiegłorocznej puli).

Jeżeli chcieliby Państwo spróbować pozyskać Białe Certyfikaty za zrealizowane lub planowane przedsięwzięcia- zapraszamy do współpracy. Pomożemy Państwu na każdym etapie: od wykonywania audytu efektywności energetycznej będącego kluczowym elementem wniosku, po skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej oraz kontakt z URE.

http://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/przetargi/ogloszenia/3121,Ogloszenie-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-nr-12016-w-sprawie-przetargu-na-w.html

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN