• 19.08.2016

22 lipca 2016 roku, Minister Energii w specjalnym obwieszczeniu ogłosił współczynnik akceptacji ofert przetargowych dla przetargu o wydanie świadectw efektywności energetycznej. Jest to ostateczne potwierdzenie, że przetarg na Białe Certyfikaty 2016 na pewno się odbędzie.

Dla przedsiębiorstw to ostatnia szansa na odzyskanie części środków przeznaczonych na realizację modernizacji, które wykonali po 1 stycznia 2011 roku. Liczbę świadectw efektywności energetycznej o które można się ubiegać definiuje na mocy starej ustawy oszczędność energii pierwotnej. Do przetargu można zgłaszać także dopiero planowane przedsięwzięcia.

Wraz z końcem naboru wniosków do tego przetargu, od 1 października w życie wejdzie system ciągły. W nim o Białe Certyfikaty będą mogły ubiegać się jedynie przedsięwzięcia zakończone po 1 stycznia 2014 roku (jeśli nie były zgłaszane do dotychczasowych przetargów) oraz planowane przedsięwzięcia. Liczbę świadectw o które będzie można się ubiegać determinować będzie oszczędność energii finalnej.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie Prezes URE ogłosi ostatni przetarg. Na mocy obowiązującej ciągle ustawy z 11 kwietnia 2011 roku, wnioski o przyznanie świadectw efektywności energetycznej będzie można składać do terminu 30 dni po dacie ogłoszenia przetargu.

Przetarg musi zostać ogłoszony przed 1 października, ale dotychczasowe ruchy Ministerstwa Energii i Urzędu Regulacji Energetyki (w tym wystąpienie rzecznika URE z dnia 26 lipca 2016 roku) sugerują, że stanie się to zdecydowanie wcześniej. Tak więc to ostatni moment dla przedsiębiorstw na podjęcie decyzji, przygotowanie audytów efektywności energetycznej i kompletownie wniosków przetargowych.

O białe certyfikaty można ubiegać się, jeśli jest się podmiotem wdrażającym inwestycję dotyczącą ograniczania zużytej energii. O ile wcześniej wygrano przetarg na białe certyfikaty, można również ubiegać się o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Obwieszczenie Ministra Energii dostępne jest pod adresem.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN