• 12.07.2016

Z całej puli odrzuconych zostało 137 wniosków, które zostały nieprawidłowo wypełnione lub zawierały błędy merytoryczne. Natomiast spośród wszystkich przyjętych 983 wniosków aż 828 dotyczyło zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych.

Ellipsis Energy gratuluje wszystkim, którzy wygrali przetarg, w szczególności naszym Klientom. Tym, którym się nie udało serdecznie zapraszamy do współpracy, gdyż kolejny przetarg ma zostać ogłoszony już we wrześniu.

Wydanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych w odniesieniu do tych przedsięwzięć, które zostały zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg. Natomiast w przypadku przyznanych Białych Certyfikatów wydanych dla  niezakończonego jeszcze przedsięwzięcia, przyznanie praw majątkowych nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu przedsięwzięcia i zgłoszeniu tego faktu do Urzędu Regulacji Energetyki.

źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6588,Rozstrzygnieto-czwarty-przetarg-na-wybor-przedsiewziec-sluzacych-poprawie-efekty.html

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN