• 28.05.2016

Czym różni się audyt efektywności energetycznej od audytu energetycznego firmy? Czym są Białe Certyfikaty, kto i na jakich zasadach może się o nie ubiegać? W jaki sposób nowa ustawa o efektywności energetycznej zmieni System Białych Certyfikatów? Które firmy działające w Polsce będą musiały wykonać raz na cztery lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdą Państwo w tekście „Efektywność Energetyczna zakładów przemysłowych. Perspektywy na 2016 rok”.

Magazyn w wersji papierowej można zamówić na stronie http://www.utrzymanieruchu.elamed.pl/

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN