• 26.05.2016

Badanym obiektem jest zakład przemysłowy pracujący w trybie trójzmianowym przez 5 dni w tygodniu przez 48 tygodni w roku. Za oświetlenie hali produkcyjnej odpowiada 400 źródeł światła składających się z dwóch opraw jarzeniowych o mocy 58 W każda. Oznacza to, że całkowita moc znamionowa zainstalowanych opraw oświetleniowych wynosi 46,4 kWe.

W tym przypadku, z racji cyklu życia opraw wymiana opraw powinna odbywać się średnio co dwa lata. W związku z planowaną wymianą uznano, że standardowo wykorzystywane źródła światła zostaną zastąpione efektywniejszą technologią i w całym zakładzie zainstalowane zostaną oprawy LEDowe.

Jako odpowiednik dotychczas instalowanych lamp o mocy 58 W stała się oprawa LED o mocy 23 W. W miejsce każdego punktu świetlnego zainstalowane zostaną nowe oprawy w stosunku 1:1. Moc zainstalowana w LEDach po modernizacji wynosić będzie 18,4 kWe. Koszt zakupu i instalacji jednego punktu świetlnego szacuje się na ok. 600 zł, co oznacza, że całkowite nakłady inwestycyjne związane z modernizacją wynoszą 240 tys. złotych.

Oszczędność energii finalnej wynikająca z planowanej wymiany oświetlenia na energooszczędne wynosi 161 280 kWh w ciągu roku, co oznacza równowartość prawie 14 ton oleju ekwiwalentnego. Oznacza to, że średnioroczna oszczędność energii jest wyższa niż próg minimum wymagany w Systemie Białych Certyfikatów (który oznacza oszczędność co najmniej 10 toe energii finalnej).

Na mocy nowej ustawy o efektywności energetycznej podniesiona zostanie wartość opłaty zastępczej, co jak przewidujemy zwiększy rynkową cenę Białych Certyfikatów do ok. 1450 zł/certyfikat.  Oznacza to, że dzięki udziałowi w systemie świadectw efektywności energetycznej  przedsięwzięcie może liczyć na wsparcie rzędu prawie 10% inwestycji. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia zakładu wynosi 60%, co przyjmując cenę równą 300 zł/MWh oznacza miesięczne oszczędności rzędu ok. 15 tysięcy złotych. Opisywana inwestycja zwróci się w 15 miesiącu eksploatacji nowych opraw, następnie przez kolejne 8 lat (przyjmując żywotność oświetlenia na poziomie 50 000 godzin pracy) oprawy będą generować zyski w porównaniu do tradycyjnych opraw oświetleniowych.

Im wyższa jest roczna oszczędność energii związanej z modernizacją, tym większe środki inwestycyjne można uzyskać z Systemu Białych Certyfikatów. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że aby móc ubiegać się o taki rodzaj dofinansowania należy wykonać odpowiedni audyt efektywności energetycznej dla danego przedsięwzięcia.

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsis-group.com.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN