• 20.05.2016

Projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej po pierwszym czytaniu z dnia 28 kwietnia 2016 skierowany został do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Kwestią omawianą najczęściej podczas pierwszego czytania wyżej wymienionej ustawy był temat ostatniego przetargu dotyczącego Białych Certyfikatów ogłaszanego przez Prezesa URE.

W linku znajduje się stenogram zawierający opis przebiegu pierwszego czytania projektu ustawy o efektywności energetycznej: (tutaj).

Posiedzenia komisji sejmowej zaplanowane zostały na okres 10-12 maja. Prognozy dotyczące daty wejścia w życie ustawy o efektywności energetycznej pod koniec drugiego kwartału 2016 roku zaczynają się potwierdzać.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN