• 27.04.2016

Proces legislacyjny noweli ustawy o efektywności energetycznej nabrał tempa. Po tym, jak 14 kwietnia ustawa pojawiła się w Sejmie, w środę 27 kwietnia o godzinie 18 zaplanowano jej pierwsze czytanie.

Najważniejsze zmiany wprowadzane w nowej ustawie dotyczą zmian w Systemie Białych Certyfikatów oraz warunków dotyczących obowiązku audytu energetycznego, który obowiązywać będzie wszystkie duże przedsiębiorstwa działające w Polsce.

Relację z przebiegu prac parlamentarnych można zobaczyć na TVP Parlament lub pod adresem: http://www.tvpparlament.pl.

Przewiduje się, że ustawa o efektywności energetycznej wejdzie w życie pod koniec drugiego kwartału 2016 roku.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN