• 25.02.2016

Ellipsis Energy wykonuje audyty energetyczne przedsiębiorstw według normy PN-EN 16247.

Przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa ofertę na audyt spełniający wszystkie wymagania ustawy.

Mamy doświadczenie związane z wykonywaniem audytów energetycznych w następujących sektorach gospodarki oraz przemysłu:

 •     Metalurgiczny,
 •     Spożywczy,
 •     Przetwórczy,
 •     Hutniczy,
 •     Motoryzacyjny,
 •     Narzędziowy,
 •     Usługowy,
 •     Nieruchomości,
 •     Chemiczny,
 •     Tekstylny,
 •     Budowlany,
 •     Ogrodniczy.

* Dodatkowa lokalizacja rozumiana jako każdy audytowany obiekt znajdujący się w odległości powyżej 50 km od lokalizacji siedziby głównej przedsiębiorstwa.

 •     audyt energetyczny przedsiębiorstwa według normy PN-EN 16247 zgodny z obowiązkiem audytowym,
 •     pomiary termowizyjne elektrycznych stacji rozdzielczych,
 •     pomiar szczelności sieci sprężonego powietrza,
 •     analiza jakości energii elektrycznej w wybranych punktach zakładu,
 •     analiza możliwości termomodernizacji budynków,
 •     analiza energochłonności floty samochodowej,
 •     identyfikacja projektów efektywności energetycznej pod Białe Certyfikaty,
 •     zgłoszenie dokumentacji audytu do Urzędu Regulacji Energetyki.

Jeżeli skorzystają Państwo z oferty Pakiet Energetyczny START oferujemy zniżki na usługi audytorskie pod Białe Certyfikaty.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsis-group.com.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN