• 29.11.2015

Pełna treść ogłoszenia Prezesa URE dostępna jest tutaj.

Firma Ellipsis Energy zajmuje się przygotowywaniem audytów efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz kompleksowym przygotowywaniem ofert przetargowych wraz z ich dostarczeniem do Urzędu Regulacji Energetyki.

W razie pytań dotyczących Białych Certyfikatów skontaktuj się z naszym ekspertem

Bartoszem Dobrowolskim: bd@ellipsis-group.com.pl lub zadzwoń pod numer: +48 795 407 904.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN