• 12.11.2015

Free-cooling jest procesem wykorzystania pokładów darmowego chłodu w powietrzu znajdującym się na zewnątrz budynku do schłodzenia powietrza znajdującego się wewnątrz budynku. Obieg free-coolingu może być realizowany w dwojaki sposób: bezpośredni oraz pośredni. W centrali klimatyzacyjnej proces free-coolingu polega na zwiększeniu udziału powietrza zewnętrznego w procesie schładzania wnętrza budynku. Proces może ten zachodzić w przypadku występowania niskich temperatur zewnętrznych. Powietrze w sposób bezpośredni oddaje chłód czynnikowi w celach chłodniczych.

Aby dowiedzieć się więcej o procesie Free-coolingu skontaktuj się z naszym ekspertem Konradem Kuczerskim: kk@ellipsis-group.com.pl

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsis-group.com.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN