• 22.10.2015

Konferencja 27.10.2015 PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW,HOTEL SHERATON, WARSZAWA

http://event.westernenergyconsulting.com/przyszlosc-bialych-certyfikatow/index.php

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN