• 15.10.2015

W dniu 21 września 2015 r. komisja przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła trzeci przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu komisja przetargowa wybrała 502 oferty przetargowe z 736 ofert złożonych.

Szczegółowe informacje można znaleźć tu: http://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-energetycz/6288,Trzeci-przetarg-na-wybor-przedsiewziec-sluzacych-poprawie-efektywnosci-energetyc.html

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN