• 04.04.2018

Ekonomizery

Spaliny wylotowe powstające w wyniku procesów wytwarzania ciepła w układach kotłowych często posiadają duży potencjał ciepła nadający się do dalszego zagospodarowania. Coraz popularniejszym rozwiązaniem pozwalającym na poprawę efektywności energetycznej podczas wytwarzania ciepła jest wykorzystanie ekonomizerów-wymienników ciepła montowanych w układzie odprowadzania spalin kotłów parowych.

Dzięki ich zastosowaniu ciepło odbierane ze spalin może zostać wykorzystane jako wstępny podgrzew wody kotłowej. Zabieg ten pozwoli na podwyższenie sprawności kotła parowego a co za tym idzie usprawnienie procesu produkcji pary oraz poprawę jednostkowych kosztów produkcyjnych. Oszczędność energii zauważalna jest więc poprzez zmniejszenie zużycia paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła.

Nowym rozwiązaniem jest wykorzystanie ekonomizerów drugiego stopnia. Dzięki ich zastosowaniu możliwy jest dalszy odzysk z pozostałego ciepła w spalinach na podgrzew wody kotłowej przed wymiennikiem ciepła z podstawowego ekonomizera.

Ciepło odzyskane w ekonomizerze może zostać również wykorzystywane w innych celach, jak np. przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Ekonomizer montowany jest w układzie odprowadzania spalin z kotła. Podgrzana woda w wymienniku za pomocą spalin pompowana jest do następnego wymiennika, w którym podgrzewana jest woda zasilająca kierowana do kotła.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN