• 29.03.2018

Termin na składanie wniosków dla działania 1.2 wydłużony do 27 kwietnia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedłużył termin składania wniosków do 27 kwietnia 2018 r. Jak informowaliśmy wcześniej, 31 stycznia 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie wdrożeń działań poprawiających efektywność energetyczną zaproponowanych w rekomendacjach wynikających z przeprowadzonego przez Państwa firmę audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Dotacja opiera się na udzieleniu zwrotnej pożyczki w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych projektu na preferencyjnych stawkach (pożyczka jest oprocentowana na 0%). W przypadku osiągnięcia odpowiednio wysokiego efektu energetycznego, istnieje możliwość umorzenia do 15% pożyczki.

Dzięki temu, że dofinansowania nie są dotacjami, istnieje możliwość ubiegania się o Białe Certyfikaty.

P.S. Stali czytelnicy wiedzą szybciej! Żeby otrzymywać najważniejsze informacje wcześniej niż inni, zapisz się do newslettera Ellipsis Energy.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN