• 19.03.2018

W dniach 15-16.03.2018 r. w Czeladzi odbyła się XVI Konferencja Naukowo-Techniczna pod tytułem „Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle. Odbiorcy na Rynku Energii” organizowana przez BMP. Podczas konferencji poruszone zostały tematy dotyczące m.in. rynku energii i jego wpływu na konkurencyjność polskiego przemysłu, trendów cenowych na rynku energii, efektywności energetycznej w polskim przemyśle oraz możliwości udziału przedsiębiorstw produkcyjnych w DSR (demand side response) i czerpania dodatkowych korzyści finansowych wynikających z obniżenia zapotrzebowania na moc zamówioną z sieci elektroenergetycznej.

Dodatkowo, podczas konferencji prezentowane były dedykowane dla przedsiębiorstw rozwiązania służące wykorzystaniu narzędzi i rozwiązań do udziału w DSR, wykrywaniu usterek pracy urządzeń oraz integracji danych pomiarowych w dedykowanych systemach zarządzania energią ISO 50001.

Jednym z prelegentów podczas konferencji był Prezes Ellipsis Energy- Adam Dominiak, który wygłosił prezentację podsumowującą wyniki audytów energetycznych przeprowadzanych na mocy obowiązku wynikającego z Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. Prezentacja przedstawiała główne możliwości efektywnego gospodarowania energią w przedsiębiorstwie, typy inwestycji najczęściej rekomendowanych podczas audytów, oszczędności energii wynikające z przeprowadzenia takich inwestycji oraz możliwe źródła dofinansowania wspierające ich realizację.

Ellipsis Energy było jednym z Partnerów konferencji.

Relacja fotograficzna z wydarzenia dostępna jest pod tym adresem.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN