• 02.03.2018

1 marca 2018 roku Ellipsis Energy było partnerem III Kongresu Mięsnego, który odbył się w Hotelu Mariott w Warszawie. Podczas wydarzenia poruszane były tematy związane z szansami, możliwościami oraz kierunkami rozwoju dla branży mięsnej w Polsce.

Reprezentujący spółkę Prezes Ellipsis Energy, Adam Dominiak, wygłosił prezentację dotyczącą wniosków wynikających z audytów energetycznych przedsiębiorstw z branży mięsnej. Po wskazaniu powtarzających się problemów, zasugerował możliwości efektywniejszego wykorzystania energii w zakładach produkcyjnych oraz technologie pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Podsumowanie wystąpienia Prezesa dostępne jest pod tym adresem.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN