• 02.03.2018

2 lutego 2018 roku zakończyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu, w których udział wzięło Ellipsis Energy. Nasze stoisko promowało certyfikację BREEAM oraz ekologiczne i energooszczędne rozwiązania technologiczne dla budynków w tym: oświetlenie LED, inteligentne systemy wentylacji i klimatyzacji oraz dachy odwrócone i wykorzystanie wód odpływowych.

Stoisko cieszyło się zainteresowaniem i wpisywało się w kontekst IX Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego, którego. prelegenci podkreślali znaczenie zrównoważonego budownictwa dla przyszłości rynku oraz wartości ekologiczne i ekonomiczne jakie temu towarzyszą.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN