• 11.01.2018

Prezes URE ogłosił informację na temat osiągniętej oszczędności energii finalnej wynikającej z realizacji przez podmioty zobowiązane do obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

 

Zgodnie z informacjami na dzień 21 grudnia 2017 r. osiągnięta oszczędność energii finalnej wynikająca z realizacji obowiązku za okres od 1 października do 31 grudnia 2016 r., wyniosła 112 241,379 toe. Prawie 94% obowiązku (ponad 105 tys. toe) zostało zrealizowane poprzez umorzenie świadectw efektywności energetycznej (Białych Certyfikatów), tj. realizację inwestycji proefektywnościowych lub zakup świadectw na Towarowej Giełdzie Energii.

Z danych wynika, że średnioroczne zapotrzebowanie na świadectwa efektywności energetycznej wynosi ok. 450 tys. toe.

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Regulacji Energetyki:
https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-energetycz/realizacja-obowiazku-wz/7310,Osiagnieta-oszczednosc-energii-finalnej-w-2016-r.html

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN